Wyniki badania pokazują pozytywny trend w przemyśle – prawie 50 proc. ankietowanych podmiotów sektora chemicznego ograniczyło wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2019 roku.

Sukcesywne ograniczanie oddziaływania na środowisko jest wieloletnim trendem w branży chemicznej wynikającym ze stałego ulepszania i modernizacji instalacji, rosnącej świadomości środowiskowej, jak i dostosowania się do zmieniających się wymogów prawnych. Proekologiczne trendy unijne mogą przyczynić się do rozwoju sektora chemicznego i wdrażania innowacji. Stanowią one oczywiście także wyzwanie dla branży i nakładają na firmy ogromne koszty, dlatego konieczne jest odpowiednie wsparcie administracji i właściwe regulacje, chroniące konkurencyjność przedsiębiorstw z UE. Cieszę się, że doroczne badanie PIPC po raz kolejny doskonale pokazało, że Polska Chemia jest odpowiedzialna społecznie i dba o środowisko naturalne. To ważny temat, który szerzej zaprezentujemy w trakcie nowego wydarzenia – TECHCO Forum. Odbędzie się ono w dniach 2-3 grudnia w formule online – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.

82 proc. środków na ochronę powietrza

Branża chemiczna jest obarczona jednymi z największych kosztów wynikających ze zmian w regulacjach prawnych. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ceny emisji CO2, koszty energii i bezpieczeństwa pracy zwiększyły się ponad dwukrotnie. Mimo tego, branża stale inwestuje w proekologiczne rozwiązania, które często znacznie przewyższają wymogi prawne. Kluczowym kierunkiem inwestowania przez podmioty branży chemicznej są działania związane z ochroną powietrza, na które kierowanych jest aż 82 proc. środków przeznaczonych na wszystkie ekologiczne inwestycje. Niezwykle istotny jest również obszar ochrony wód, na który jest przeznaczone 15 proc. środków.

Badanie PIPC pokazało, że w 2019 r. prawie 50 proc. ankietowanych podmiotów sektora chemicznego ograniczyło wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Sukcesywne ograniczanie oddziaływania na środowisko jest wieloletnim trendem w branży chemicznej. Największe poziomy redukcji wielkości emisji zostały osiągnięte w przypadku dwutlenku siarki (SO2). 63 proc. przedsiębiorstw zmniejszyło ich emisję do powietrza. Największy spadek został odnotowany w emisji ze spalania paliw, gdzie 80 proc. podmiotów zmniejszyło ich emisję. Obniżenie poziomów SO2 z procesów technologicznych odnotowało 42 proc. przedsiębiorstw. Dane poprawiają się każdego roku. Średnia wartość emisji SO2 jest o ponad 7% niższa w porównaniu z rokiem poprzednim.

Widoczne ograniczenia emisji zanieczyszczeń dotyczą również dwutlenku węgla (CO2), gdzie 53 proc. badanych zakładów zmniejszyło jego emisję, przy czym o 44 proc. zmniejszyły emisję z procesów spalania paliw oraz o 40 proc. z procesów technologicznych. W 2019 r. 59 proc. przedsiębiorstw ograniczyło również emisję lotnych związków organicznych (LZO). Zostały obniżone także poziomy emisji pyłów – średnie wskaźniki są o 11 proc. niższe niż w roku poprzednim.

Odpady i ochrona wód

W 2019 r. odnotowano znaczne zmniejszenie całkowitej ilości odpadów wytworzonych przez ankietowane podmioty. 62 proc. zakładów zredukowało ich poziom. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych także została obniżona, osiągając średnią wartość mniejszą o 7,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Spośród podmiotów składujących odpady, ponad 40 proc. zmniejszyła ilość odpadów przekazywanych na składowiska – informuje Klaudia Kleps, Senior Ekspert, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji w PIPC.

Coroczne badanie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego pokazuje, że sektor dba także o ochronę wód. 35 proc. przedsiębiorstw ograniczyło jej zużycie w 2019 r. Ponadto 40 proc. ograniczyło pobór wody z ujęć zakładowych, które to są głównym źródłem wody dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

TECHCO Forum – duży blok tematyczny o ochronie środowiska

Temat ochrony środowiska i branży chemicznej będzie poruszany w ramach TECHCO Forum, które odbędzie się w formule online już w dniach 2-3 grudnia br. W trakcie nowego wydarzenia zaprezentowane zostaną najważniejsze, aktualne tematy, które są istotne nie tylko dla sektora chemicznego. Nowa inicjatywa PIPC będzie stanowić płaszczyznę dyskusji, prezentacji, opisów case studies i propozycji nowych rozwiązań dla całego polskiego przemysłu. Partnerem strategicznym TECHCO Forum jest Grupa Azoty S.A., Partnerami Głównymi firmy: ABB, Dräger Polska Sp. z o.o. i Fluor S.A., Partnerami: Kancelaria CMS i Program „Odpowiedzialność i Troska”. Partnerami Strategicznymi Programu Bezpieczna Chemia są: Dräger Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A., Grupa LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., Partnerem Głównym: ANWIL S.A. Partnerem Strategicznym Projektu Chemia 4.0 jest: Grupa Azoty S.A., Partnerem Głównym: Honeywell Sp. z o.o.

Udział w TECHCO Forum jest bezpłatny. Rejestracja: www.techco.pipc.org.pl.

Więcej informacji na stronie: www.pipc.org.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij