W Giżycku otwarto Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych. Jego zadaniem będzie m.in. prowadzenie badań i oznaczeń próbek biologicznych, wody i osadów czy wdrażanie nowych metodyk badawczych.

Na siedzibę Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych wybrano Giżycko, ze względu „na fachowe zaplecze kadrowe, nowoczesne wyposażenie pracowni oraz dogodne położenie geograficzne”. Laboratorium jest jednostką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jego zadaniem będzie zapewnienie nadzoru nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych. Laboratorium to będzie także prowadzić badania i oznaczenia próbek biologicznych, wody i osadów, tworzyć, weryfikować i aktualizować przewodniki i wytyczne do wykonywania badań biologicznych, organizować porównania międzylaboratoryjne, ujednolicać metody i procedury badawcze oraz wdrażać nowe metodyki badawcze.
 
To jest kolejny krok w umacnianiu państwa polskiego w dbałości o jakość środowiska. Oprócz tego rozpoczynamy też zmiany legislacyjne, nie tylko w działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, ale i przepisów karnych i kodeksu wykroczeń po to, by dać narzędzia do tego, by środowisko było czystsze – mówił wiceszef Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba.
 
Dodał, że akwen wodny oraz las muszą być czyste, bo zanieczyszczenie środowiska działa bezpośrednio na życie i zdrowie człowieka. Jak mówił, dbałość o jakość środowiska powinna z tego powodu leżeć nie tylko w gestii urzędów i instytucji centralnych, ale także samorządów.
 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski podkreślił, że Krajowe Laboratorium Referencyjne będzie dbało głównie o procedury oraz „pewną normalizację i jakość badań”.
 
Będzie też jednostką, która będzie podejmowała i weryfikowała decyzje we wszystkich tych przypadkach, gdzie będzie dochodziło do konfliktu między badaniami. Jeżeli podmiot przyjdzie z badaniem, my będziemy mieli inne, to Krajowe Laboratorium Referencyjne będzie tą jednostką, która będzie rozstrzygała – mówił Chibowski.
 
Laboratorium w Giżycku ma zostać wyposażone w sprzęt, który pozwoli je wyspecjalizować do tego, by stało się jednostką wiodącą w kraju w zakresie badania jakości wód. Wicewojewoda warmińsko-mazurski Aleksander Socha i burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz podkreślili, że otwarcie tego rodzaju jednostki na Mazurach jest nobilitacją dla miasta i regionu.
 
Źródło: laboratoryjnie.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij