Zorganizowana w dniach 23-27 czerwca na Uniwersytecie Opolskim konferencja „Quo Vadis Life Sciences” połączyła w sobie trzy wydarzenia, które z wiadomych przyczyn nie odbyły się zgodnie z planem w roku 2020.

W trudnych czasach pandemii nasze życie zmieniło się diametralnie. Jeśli uczestniczyliśmy w szkoleniach, warsztatach czy wydarzeniach wystawienniczych to w wersji on-line, a to nie to samo co spotkanie i dyskusja na żywo. Wiele z tych wydarzeń było systematycznie przesuwanych na terminy późniejsze, a niektóre po prostu odwołane. Na szczęście wracamy powoli do normalności, czego znakomitym przykładem była zorganizowana w dniach 23-27 czerwca na Uniwersytecie Opolskim konferencja „Quo Vadis Life Sciences”. Konferencja ta połączyła w sobie trzy wydarzenia, które z wiadomych przyczyn nie odbyły się zgodnie z planem w roku 2020. Była to XII Polska Konferencja Chromatograficzna (XII PKCh), XIII Międzynarodowa Konferencja Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne (ICXIII IC) oraz II International Conference on Ion Analysis (ICIA 2021). Zakres merytoryczny konferencji obejmował prezentację najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk separacyjnych, chromatografii, technik pokrewnych, MS, przygotowania próbek, aplikacji, analizy specjacyjnej, związków biologicznie czynnych, walidacji metod; nauk o środowisku, wody, ścieków, osadów, gleby, powietrza, modelowania, zielonej chemii/technologii; oznaczania form jonowych, zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych, ksenobiotyków, toksyczności, żywności i innych.

Konferencja w Opolu odbyła się pod patronatem KChA PAN we współpracy z EuChemS DCE (European Chemical Society, Division of Chemistry and the Environment). Jej głównym organizatorem był Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego w osobach prof. Piotra Wieczorka oraz dr hab. Anny Poliwody, prof. UO. Za II ICIA odpowiadał dr hab. Marcin Frankowski, prof. UAM w Poznaniu, a za XIII IC niżej podpisany. Konferencja odbyła się także dzięki wsparciu 13 sponsorów, w tym 4 złotych tj. firm, Metrohm Polska, Phenemonex, Anchem i Shimadzu. Firmy miały możliwość prezentacji swojej oferty w 15 minutowych wystąpieniach.

Ceremonia otwarcia, która odbyła się z udziałem m.in. Rektora UO, Przewodniczącego KChA PAN prof. B. Buszewskiego, Przewodniczącego DCE EuChemS - prof. Ioannisa  Katsoyiannisa oraz Przewodniczącej PTChem – prof. Izabeli Nowak, miała miejsce w auli błękitnej Collegium Maius, w środę 23 czerwca w godzinach popołudniowych.

W jej trakcie wręczono nagrody i medale KChA PAN. Otrzymali je: prof. dr hab. Piotr Stepnowski – nagroda za osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej oraz dr hab. inż. Marcin Poręba (PWr) – nagroda za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej. Medale za zasługi na rzecz KChA otrzymali: prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (UMK) oraz prof. dr hab. Rajmund Michalski (IPIŚ PAN). Z kolei medalem im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego uhonorowano prof. dr hab. inż. Joannę Kałużną-Czaplińską (PŁ) w kategorii Polak oraz prof. dr Vaclav Kašička ICh CzAN - w kategorii Obcokrajowiec. Nagrody za najlepsze rozprawy doktorskie otrzymali: dr Martyna Pajewska-Szmyt (UMK/UAM) – nagroda za najlepszą  rozprawę doktorską związaną z rozwojem technik rozdzielania (Perlan  Technologies) oraz dr inż. Tomasz Majchrzak (PG) – nagroda za najlepszą rozprawę  doktorską z chemii analitycznej (Polygen).

Konferencja, pomimo wcześniejszych obaw o jej przeprowadzenie w niepewnych czasach pandemii i szybko zmieniających się restrykcji, okazała się sukcesem organizacyjnym i naukowym. Dowodem na wysoki poziom merytoryczny niech będą wybrane wykłady wygłoszone przez profesorów: Silvię Lacorte „Plastics, microplastics and plasticizers in waters: an analytical entanglement” (IDAEA-CSIC, Barcelona, Spain); Wolfganga Frenzla „The role of ion chromatography in atmospheric research” (Technical University of Berlin, Berlin, Germany); Bogusława Buszewskiego „The influence of chemical structure and biological activity of analytes on chromatographic retention, selectivity and specificity” (Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland); Karla Doleżala “Recent advances in cytokinin analysis” (Palacký University Olomouc, Olomouc, Czech Republic); Rosę Marię Alonso „The significance of ion chromatography in metabolomics: search of potential biomarkers of schizophrenia” (University of the Basque Country/EHU, Bilbao, Spain); Uwe Karsta „Hyphenated analytical techniques to study the fate of gadolinium in the body and the environment” (University of Münster, Münster, Germany) oraz Michaela Dina Stanescu „Various solutions to textile dye water pollution” (University Arad & University “POLITEHNICA” Bucharest, Romania). Szczegółowy program oraz księga abstraktów znajdują się na stronie http://opoleconference2021.wch.uni.opole.pl.

W konferencji uczestniczyło 147 osób, w tym 53 stacjonarnie. Poza uczestnikami z Polski wzięli w niej udział naukowcy z kilku krajów świata, w tym z: Meksyku, Rosji, Włoch, Hiszpanii, Ukrainy, RPA, Niemiec, Czech i Algierii. W trakcie konferencji wygłoszono 24 półgodzinne wykłady, 38 15-minutowych komunikatów, a w sesji e-posterowej zaprezentowano 60 prac, spośród których 3 zostały nagrodzone.

Redaktor Naczelny „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”

Rajmund Michalski

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij