W dniu 28 września 2021 w ramach odbywającego się w Toruniu Forum Inteligentnego Rozwoju odbył się benefis z okazji jubileuszu 70-lecia prof. Bogusława Buszewskiego wybitnego specjalisty w zakresie chromatografii i technik separacyjnych.

W swoich wystąpieniach licznie zgromadzeni znamienici goście podkreślali nie tylko naukowe osiągnięcia Profesora, ale także jego mądrość życiową i podejście do młodych adeptów nauki. Prezydent Torunia - Michał Zaleski nagrodził Jubilata najwyższym prezydenckim odznaczeniem przyznawanym osobom i instytucjom wyjątkowo zasłużonym dla Torunia, tj. Medalem Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”. Z kolei od grona swoich współpracowników Profesor Buszewski w uznaniu naukowych zasług dla rozwoju chromatografii otrzymał Honorową Buławę Marszałka Chromatografii.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski jest wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej i metod separacyjnych. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu kieruje Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych. Trudno krótko opisać osiągniecia Jubilata i jego rolę w rozwoju polskiej chemii analitycznej. Jubilat jest doktorem honoris causa kilku uczelni, autorem bądź współautorem około 800 publikacji naukowych (indeks Hirscha h=54) oraz wielu patentów i wdrożeń. Przez dwie kadencje był prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Imponujące są Jego osiągnięcia w zakresu wychowania i kształcenia młodych naukowców. Wypromował 45 doktorów, a z grona jego uczniów i współpracowników wywodzi się 23 habilitantów oraz 5 profesorów.

Szanowny Panie Profesorze, drogi Jubilacie,

życzymy Panu i najbliższym zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w tym co wciąż robi Pan dla polskiej chemii analitycznej i nie tylko.

Redaktor Naczelny oraz redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij