Merck rozwija program Design for Sustainability, oferując klientom opartą na danych wiedzę wspierającą bardziej „zielone” rozwiązania.

Merck, firma naukowo-technologiczna, rozwija program Design for Sustainability (DfS), który ma na celu pełne wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wszystkich produktów, systemów i usług świadczonych przez sektor Life Science. Zgodnie z programem DfS zrównoważony rozwój jest najważniejszym elementem każdego etapu cyklu życia produktu, a Merck staje się pod tym względem liderem przemysłu związanego z life science.

Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w działalności firm jest niezwykle istotne w dzisiejszym pełnym wyzwań świecie. Dlatego w Life Science rozwijamy program DfS, który pozwoli nam dzielić się zrównoważonymi produktami z naszymi klientami zapewniając im jednocześnie dostęp do informacji, dzięki którym będą mogli podejmować jeszcze bardziej świadome decyzje – mówi Joanna Bogdańska, prezes Merck Life Science Sp. z o.o.

Program DfS składa się z trzech części: rozwoju (development), doradztwa (consulting) i przeprojektowania (re-engineering). We wszystkich tych obszarach Merck identyfikuje źródła wpływu na środowisko, definiuje odpowiednie cele i analizuje cechy poszczególnych produktów odnoszące się do zrównoważonego rozwoju.

Rozwój (development)

W ramach tego procesu pracownicy i naukowcy firmy Merck współpracują z klientami w celu dostarczenia bardziej zrównoważonych rozwiązań do poszczególnych zastosowań. Standardy DfS stanowią wytyczne procesu badań i rozwoju produktu, wprowadzając już na samym początku bardziej „zielone” produkty. Za przykład mogą posłużyć tu sterylne filtry Stericup®E i Steritop®E firmy Merck, dzięki którym znacznie ograniczono ilość plastiku oraz opakowań, które trafiają do laboratorium, a następnie stają się odpadami.

DfS-Development został wprowadzony, jako program wewnętrzny w 2014 r. W roku 2020 został rozbudowany o nowe kategorie i działania z zakresu zrównoważenia rozwoju, pozwalając firmie Merck na lepszą ocenę produktów i dostarczanie klientom zrównoważonych rozwiązań. Program uwzględnia 23 aspekty zrównoważonego rozwoju i jest podzielonych na siedem kategorii, obejmujących główne obszary z zakresu wpływu na środowisko i człowieka: materiały, dostawców i producentów, energię i emisję, zużycie wody, opakowania, użyteczność i innowacje oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Doradztwo (consulting)

Na tym etapie Merck współpracuje z klientami z wielu branż – od rolnictwa po wytwórców produktów wykorzystywanych w domach. Celem współpracy jest zastosowanie zasad tzw. zielonej chemii na etapie badań, jak i działalności operacyjnej.

Przeprojektowanie (re-engineering)

Na tym etapie Merck korzysta z opatentowanego narzędzia do zielonej chemii – DOZN™. To pierwsze w branży narzędzie, które wykorzystuje 12 Zasad Zielonej Chemii do porównywania „zieloności” podobnych substancji chemicznych, a także syntetycznych i chemicznych procesów. Dzięki DOZN™ badacze mogą zidentyfikować najważniejsze punkty, w których należy wdrożyć i określić kluczowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak poprawa wykorzystania zasobów, poprawa wydajności energetycznej, czy minimalizacja zagrożeń dla ludzi i środowiska.

Program DfS to kamień milowy zaangażowania firmy Merck w zapewnienie zrównoważonych praktyk w całym cyklu życia produktów z sektora Life Science. To wyjątkowe podejście pozwala firmie z jednej strony zaoferować nowe produkty wywierające mniejszy wpływ na środowisko, a z drugiej wesprzeć klientów w przekraczaniu ich własnych celów z zakresu zrównoważonego rozwoju w tak kluczowych obszarach, jak wykorzystanie energii, produkcja odpadów czy zużycie wody.

_________________________________________

Informacja o Merck

Merck, wiodąca firma naukowo-technologiczna, działa w trzech sektorach, tj. ochrony zdrowia, life science oraz elektroniki. Około 58 000 osób tworząc rozwiązania z myślą o bardziej przyjaznym i zrównoważonym świecie, wpływa każdego dnia na życie milionów ludzi. Począwszy od udoskonalania technologii edycji genomu i odkrywania nowych metod leczenia najcięższych chorób, po rozwijanie inteligencji urządzeń – Merck jest wszędzie. W 2020 r. firma odnotowała przychód ze sprzedaży w wysokości 17,5 miliarda euro w 66 krajach.

Badania naukowe w połączeniu z odpowiedzialną przedsiębiorczością stały się kluczem do technologiczno-naukowego postępu firmy. Właśnie tak Merck rozwija się od momentu powstania w 1668 r. Większościowy udział notowanej na giełdzie firmy należy do rodziny, która ją założyła. Merck posiada ogólnoświatowe prawa do nazwy i marki Merck. Jedynymi wyjątkami są Stany Zjednoczone i Kanada, gdzie firma działa pod nazwami EMD Serono w obszarze ochrony zdrowia, MilliporeSigma w obszarze life science i EMD Performance Materials w obszarze zaawansowanych materiałów i technologii. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Merck www.merckgroup.com.

Informacja o Merck w Polsce

Merck prowadzi swoją działalność w Polsce od blisko 30 lat. 700-osobowy zespół pracuje w trzech spółkach: Merck Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie) – działalność Healthcare i Surface Solutions (część biznesu Electronics), Merck Life Science Sp. z o.o. (z siedzibą w Poznaniu) – działalność Life Science oraz Merck Business Solutions Europe Sp. z o.o. (z siedzibą we Wrocławiu) – Centrum Usług Biznesowych – jedno z zaledwie trzech tego typu ośrodków na całym świecie i jedyne w Europie.

Więcej informacji można naleźć na stronie www.merck.pl oraz profilu LinkedIn www.linkedin.com/company/merckpolska.

Źródło: mat. prasowe

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij