Webinar odbył się 18 listopada 2021 r. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Akredytacji, natomiast partnerem było HTL Lab Solutions.

Uczestników powitał prof. Rajmund Michalski, redaktor naczelny czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”. Po krótkim wstępie i omówieniu spraw organizacyjnych nadszedł czas na wykład inauguracyjny, który wygłosili przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji, Joanna Rutkowska – koordynator w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności oraz Tadeusz Matras – kierownik Biura ds. Akredytacji.

Prelekcję PCA rozpoczął Tadeusz Matras, który poruszył kwestie zaufania do wyników akredytowanej działalności laboratoryjnej. Omówił on działanie systemu akredytacji laboratoriów oraz wymogi, które muszą one spełnić, by takiej akredytacji im udzielono. Ponadto przybliżył wytyczne PCA w sprawie przedstawiania przez akredytowane laboratoria wyników badań ilościowych w raportach, w których laboratoria powołują się na posiadaną akredytację.

Kolejno Joanna Rutkowska wygłosiła prelekcję pt. „Ważność wyników akredytowanych laboratoriów a powoływanie się na posiadaną akredytację”. W wystąpieniu poruszone zostały aspekty ważności wyników w rozumieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, które przesądzają o możliwości powoływania się laboratorium na posiadaną akredytację, gdy wyniki te są objęte aktualnym zakresem akredytacji. Prelegentka szczególną uwagę poświęciła aspektom ważności wyników badań i pomiarów ilościowych, gdzie takie właściwości wyniku jak poprawność metrologiczna (liczba i jednostka miary), spójność pomiarowa, niepewność pomiaru, przesądzają o ważności wyniku, a tym samym o możliwości powoływania się laboratorium na posiadaną akredytację.

Po wystąpieniu przedstawicieli PCA, swoją prelekcję pt. „Praktyczne aspekty z procesu wdrażania systemu LIMS do zarządzania pracą w laboratorium w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02” wygłosiła Elżbieta Sadowska - Kierownik Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. Prelegentka, bazując na własnych doświadczeniach wskazała kierunki, jak „zbudować” system LIMS tak, aby wspierał procesy działalności laboratoryjnej i jednocześnie spełniał wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zaprezentowała także obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę na różnych etapach wdrażania, rozpoczynając od wyspecyfikowania wymagań, poprzez uzgodnienia poszczególnych funkcjonalności, do wdrożenia z uwzględnieniem testowania poprawności działania i generowania poszczególnych formularzy.

Ostatnie wystąpienie podczas webinaru stanowiła prelekcja Agnieszki Wiśniewskiej, eksperta z zakresu systemu zarządzania i działalności technicznej laboratoriów, pt. „Proces weryfikacji/ walidacji metod jako element zapewnienia ważności uzyskiwanych wyników”. Prelegentka na początku wyjaśniła termin „wynik ważny”, czyli wynik uznany za miarodajny - uzyskany metodą zweryfikowaną lub zwalidowaną w danym laboratorium, gdzie szczególnie skupiła się na różnicach między weryfikacją a walidacją. Kolejno wyjaśniła co należy zrobić przed przystąpieniem do każdego z tych procesów oraz omówiła parametry walidacyjne/ weryfikacyjne. Duży nacisk położyła na fakt, iż prawidłowo zaplanowany i rzetelnie przeprowadzony przez laboratorium proces weryfikacji/ walidacji dostarcza obiektywnych dowodów potwierdzających możliwość uzyskiwania wyników ważnych.

Po każdej z prelekcji wygłoszonych podczas webinaru miała miejsce żywa dyskusja na czacie, która stwarzała okazję do wymiany poglądów i podzielenia się wiedzą. Uczestnicy chętnie zadawali pytania, na które prelegenci starali się odpowiedzieć w sposób jak najbardziej wyczerpujący.

Cieszymy się, że po raz kolejny poruszyliśmy aktualne tematy i wspólnie podjęliśmy się próby wskazania kierunków rozwoju laboratoriów, a także wyzwań jemu towarzyszących.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom webinaru i mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie, podczas przyszłorocznych wydarzeń.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij