W czterech projektach w konkursie Europejskiego Zielonego Ładu konsorcjantami są trzy instytuty PAN. Przedsięwzięcia te mają być odpowiedzą na kryzys klimatyczny i pomóc chronić unikalne ekosystemy i różnorodność biologiczną Europy.

Jak przekazała PAN, w konkursie Europejskiego Zielonego Ładu mogły brać udział konsorcja skupiające przedstawicieli środowiska akademickiego, biznesu i samorządów miejskich. Akademia podała, że do finansowania skierowano 73 międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne o łącznej wartości miliarda euro, które będą realizowane przez 1778 badaczy i innowatorów z 75 krajów.

Polska jest jednym z trzech krajów UE-13 (obok Rumunii i Estonii), które osiągnęły najwyższe wskaźniki w konkursie Zielonego Ładu finansowanego z Horyzontu 2020. Do polskich jednostek trafi łącznie 11,7 mln euro na realizację zadań w 35 projektach. Krajowe zespoły naukowe złożyły 573 wnioski, z czego 35 było złożonych przez konsorcja koordynowane przez polskie organizacje - poinformowała Akademia.

W czterech projektach w konkursie Europejskiego Zielonego Ładu konsorcjantami są trzy instytuty PAN: Maszyn Przepływowych, Budownictwa Wodnego i Chemii Bioorganicznej.

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN będzie uczestniczyć z 11 instytucjami i przedsiębiorstwami w projekcie LOCALISED, czyli „Localised decarbonisation pathways for citizens, local administrations and businesses to inform for mitigation and adaptation action”. Budżet na realizację zadań w ramach tego instytutu PAN przyznany w konkursie to 227 tys. euro.

Przedsięwzięcie ma pomóc w dekarbonizacji zgodnej z europejskim celem emisji CO2 do zera netto do 2050 r. Dostarczy dane władzom lokalnym, obywatelom i przedsiębiorstwom w sposób, który przyspieszy podejmowanie działań łagodzących i adaptacyjnych do zmian klimatu - podano.

Również w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN będzie prowadzony drugi dofinansowany projekt – HYPERGRYD, czyli „Hybrid coupled networks for thermal-electric integrated smart energy Districts”. Bierze w nim udział w sumie 19 partnerów. Instytut otrzymał na prace ponad 220 tys. euro. Jak przekazała PAN, naukowcy opracują rozwiązania techniczne do integracji OZE z sieciami cieplnymi i elektrycznymi. Przedsięwzięcie przyspieszy zrównoważoną transformację, planowanie i modernizację sieci ciepłowniczych i chłodniczych.

Z kolei w przedsięwzięciu REST-COAST, czyli „Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity” wraz z 36 partnerami będzie uczestniczyć Instytut Budownictwa Wodnego PAN, który dostał na prace 172 tys. euro. Projekt ma pokazać do jakiego stopnia renaturalizacja obszarów przybrzeżnych, wykonana w dużych skalach przestrzennych, jest rozwiązaniem o niskiej emisyjności CO2, przyczyniającym się do adaptacji do zmian klimatu oraz redukcji ryzyka występującego na zagrożonych, nisko położonych obszarach, w połączeniu z korzyściami dla ich bioróżnorodności - powiedział cytowany w komunikacie kierownik projektu w instytucie dr hab. Grzegorz Różyński z IBW PAN.

Natomiast Instytut Chemii Bioorganicznej PAN weźmie udział w przedsięwzięciu ILIAD, czyli „Integrated Digital Framework for Comprehensive Maritime Data and Information Services”, w którym uczestniczy 56 instytucji i przedsiębiorstw. Budżet na realizację zadań w ICHB PAN to 329 tys. euro. Jak podano, połączenie geowizualizacji i rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej ma pozwolić użytkownikom eksplorować, syntetyzować, prezentować i analizować podstawowe dane geoprzestrzenne w interaktywny sposób.

W komunikacie PAN czytamy, że Polska jest jednym z trzech krajów UE-13 (obok Rumunii i Estonii), które osiągnęły najwyższe wskaźniki w konkursie Zielonego Ładu finansowanego z Horyzontu 2020. Do polskich jednostek trafić ma łącznie 11,7 mln euro.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij