Zespół naukowców z Wydziału Elektrycznego PB opracował dla Laboratorium Akustyki i Fotometrii w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku kompletny system do automatycznej rejestracji wyników pomiarów podczas wzorcowania luksomierzy.

Laboratorium w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku, fot. Paweł Jankowski

Unikalny projekt zespołu naukowców z Politechniki Białostockiej, poprzez zastosowanie analizy obrazowej i opracowanej aplikacji, potrafi zagregować dane na stanowisku pomiarowym: parametry zasilania źródeł wzorcowych, położenie geometryczne luksomierza na ławie optycznej, wyniki wskazań kalibrowanego miernika. Dane te są następnie przesyłane do arkusza obliczeniowego, na podstawie którego tworzone jest świadectwo wzorcowania. Dzięki modernizacji i rozbudowie stanowiska fotometrycznego udało się usprawnić cały proces badań, uzyskując nową jakość w gromadzeniu i przetwarzaniu danych pomiarowych.

Założenia projektu przedyskutowaliśmy z zespołem Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, zareagowaliśmy na ich potrzeby i zaproponowaliśmy zupełnie autorskie rozwiązanie które pozwala na szybsze i dokładniejsze przebadanie dowolnych luksomierzy – mówi dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB. – Do tej pory Okręgowy Urząd Miar realizował pomiary tylko kilku rodzajów luksomierzy, za to dzisiaj mogą badać wszystkie dostępne na rynku luksomierze – zarówno produkcji polskiej, jak i zagraniczne, które wymagają okresowego wzorcowania, bo taką funkcjonalność posiada nasz system. Dodatkowo uzgodniliśmy, że jeśli pojawią się na rynku inne konstrukcje luksomierzy, przygotujemy dedykowane uchwyty, pozwalające na ich wywzorcowanie.

W akredytowanym laboratorium pomiarowym w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku wzorcowane są mierniki natężenia oświetlenia inaczej zwane luksomierzami. To przyrządy stosowane przez służby BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach do określenia natężenia oświetlenia panującego na stanowiskach pracy.

W ostatnim roku wyposażyliśmy nasze laboratorium w precyzyjny odczyt odległości na ławie fotometrycznej służącej do wzorcowania luksomierzy – wyjaśnia Krzysztof Baczewski, kierownik Laboratorium Akustyki i Fotometrii Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku. – Politechnika Białostocka wsparła nas specjalnym urządzeniem wraz z panelem dotykowym i oprogramowaniem do przesyłania wyników pomiarów bezpośrednio do komputera.  Pozwoliło nam to na automatyzację oraz pełne usprawnienie pracy w laboratorium fotometrycznym.

Nasz system pozwala na zastosowanie dedykowanych głowic do luksomierzy i rejestrację wszystkich parametrów, które są niezbędne do opracowania świadectwa kalibracji – podkreśla prof. Maciej Zajkowski.  – Przygotowaliśmy również specjalny dedykowany układ do wzorcowych źródeł światła, w taki sposób by zawsze były tak samo montowane na ławie fotometrycznej.  Wiemy, że to wyjątkowe rozwiązanie w polskich urzędach miar.

W lipcu 2021 roku Politechnika Białostocka podpisała porozumienie o współpracy z Głównym Urzędem Miar.

Metrologia jest obecna w prawie wszystkich dyscyplinach naukowych uprawianych w Politechnice Białostockiej – przypomina dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. Bo naukowcy z Politechniki Białostockiej od lat współpracują z Okręgowym Urzędem Miar.

Staramy się realizować innowacyjne rozwiązania na naszych stanowiskach pomiarowych – mówi Mirosław Wnorowski, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku. – Ponieważ w polskiej terenowej administracji miar jesteśmy Centrum Kompetencyjnym Fotometrii, zdecydowaliśmy się inwestować w stanowisko do wzorcowania luksomierzy. Politechnika Białostocka wsparła nas od strony naukowej i poprzez automatyzację i informatyzację wspólnie zmodernizowaliśmy stanowisko do wzorcowania luksomierzy.

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku docenia potencjał naukowo-badawczy największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.

Mamy ambicje, aby dalej się rozwijać. Widzę potencjał do współpracy za strony Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku jak również Politechniki Białostockiej, która jest naszym strategicznym partnerem w relacji administracja publiczna – nauka – kwituje Mirosław Wnorowski, Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku.

Źródło: www.pb.edu.pl

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij