Do udziału w VI Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk” zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad.

Lokalizacja:
Puławy
Data rozpoczęcia:
23.06.2022
Data zakończenia:
24.06.2022
Strona www:
https://mikro-i...

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że nasze Sympozjum otrzymało dofinasowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka - Wsparcie konferencji naukowych”. Kwota dofinansowania wynosi 80 325 zł. Do udziału w VI Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – „Metagenomy różnych środowisk” zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Sympozjum odbędzie się w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w dniach 23-24 czerwca 2022 r. i będzie kolejną edycją cyklicznego spotkania naukowego.

CEL I ZAKRES KONFERENCJI

Celem Sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, biologii molekularnej, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami w różnych środowiskach.

Badania „omiczne” w analizie próbek środowiskowych umożliwiają poznawanie nowych mikrobiomów, monitorowanie składu konsorcjum mikroorganizmów oraz badanie możliwości ich wykorzystania w rolnictwie i ochronie środowiska. Dotychczas, w każdej edycji konferencji uczestniczyło ponad stu naukowców specjalizujących się w badaniach z obszarów naukowych związanych z ekologią mikroorganizmów, fitopatologią, genetyką, mikrobiologią, ochroną środowiska oraz rolnictwem i ogrodnictwem. Podczas Sympozjum zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowanie wyniki najnowszych badań metagenomicznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych. Ponadto, przedstawiona zostanie dotychczasowa wiedza na temat zastosowania narzędzi „omicznych” najnowszej generacji do analiz m.in. próbek glebowych. Narzędzia metagenomiki umożliwiają testowanie wszystkich populacji mikroorganizmów, występujących w danym środowisku i nierozerwalnie wiążą się z badaniami z zakresu bioinformatyki i analizy danych.

Sympozjum to jest jedynym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem naukowym obejmującym wiedzę na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach. Zapewnia integrację społeczności naukowej, w tym wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. Pozwala na przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy i doświadczenia, umożliwia nawiązywanie wszechstronnej współpracy oraz pozwala na żywą dyskusję na temat najnowocześniejszych metod badawczych. To również doskonała możliwość do zaprezentowania wyników badań dla młodych adeptów nauki (magistrantów, doktorantów), którzy w miłej atmosferze i pod czujnym okiem profesorów mogą podzielić się swoimi odkryciami.

Niniejsza konferencja będzie okazją do spotkania badaczy wykorzystujących w pracy różne techniki sekwencjonowania i umożliwi kontynuację dyskusji nad skutecznością i wiarygodnością stosowanych metod metagenomicznych w analizie próbek środowiskowych.

Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:

Sesja I

METAGENOMY W BADANIACH EKOSYSTEMÓW

Sesja II

METAGENOMY ŚRODOWISKA GLEBOWEGO

Sesja III

NAUKI OMICZNE (METAGENOMIKA, METATAKSONOMIKA, METATRANSKRYPTOMIKA, METABOLOMIKA) - STAN AKTUALNY, PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ, ZAGROŻENIA

Sesja IV

METAGENOMIKA APLIKACYJNA – WYKORZYSTANIE I ZNACZENIE METAGENOMIKI W BIOTECHNOLOGII, BIOLOGICZNEJ OCHRONIE ROŚLIN ORAZ MONITORINGU JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Referaty plenarne wygłoszą:

dr hab., prof. IOR-IB Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR PIB, Poznań)

prof. dr hab. Hanna Mazur‑Marzec (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

dr hab. Krzysztof Treder, (IHAR PIB, Oddział w Boninie),

dr hab. Piotr Rozpądek, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca:

dr hab. Anna Gałązka, prof. Instytutu (IUNG-PIB, Puławy)

Członkowie:       

prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)

dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL (KUL, Lublin)

dr hab. Jolanta Jaroszuk‑Ściseł, prof. UMCS (UMCS, Lublin)

dr Agata Goryluk‑Salmonowicz (SGGW, Warszawa)

Patronat honorowy:

prof. dr hab. Wiesław Oleszek (Dyrektor IUNG-PIB, Puławy)

prof. dr hab. Teresa Doroszewska (Z-ca Dyrektora IUNG-PIB, Puławy)

prof. dr hab. Cezary Sławiński (Dyrektor IA PAN, Lublin)

prof. dr hab. Artur Zdunek (Z-ca Dyrektora IA PAN, Lublin)

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin)

dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, KUL, Lublin)

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka (Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, UMCS, Lublin)

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS (Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii, UMCS, Lublin)

prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska (Dyrektor Instytutu Biologii, SGGW, Warszawa)

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne

Polskie Towarzystwo Genetyczne

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij