Przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych podpisali w Kielcach umowę o współpracy w ramach klastra metrologicznego. Jednym z zadań grupy ma być wspieranie komercjalizacji prac badawczych prowadzonych dla polskiego przemysłu.

Inicjatorem utworzenia klastra jest Główny Urząd Miar. Grupa, którą tworzy 35 podmiotów, ma być wsparciem dla powstającego w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. W ramach pierwszego etapu inwestycji w stolicy woj. świętokrzyskiego powstanie sześć laboratoriów – akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii, metrologii interdyscyplinarnej.

Laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy m.in. fontannę cezową, która służyć będzie do wspierania systemu dystrybucji czasu w Polsce dla sektorów gospodarki wymagających precyzyjnie, nieprzerwanie, wiarygodnie i niezawodnie odmierzanego czasu (z dokładnością przynajmniej do milisekund), tj. dla: energetyki, telekomunikacji, teleinformatyki, systemów IT, bankowości i finansów.

Wśród członków klastra metrologicznego znalazły się m.in.: Polska Grupa Zbrojeniowa, Wojskowa Akademia Techniczna, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, firmy Formaster, Ita, Oberon, Smart Solutions.

"Niewątpliwie tym, co zaważyło na rozwoju GUM, co skatalizowało jego rozwój, to przedsięwzięcie związane z lokalizacją w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu GUM. To stworzy unikatowe i niedostępne dotąd możliwości przeprowadzania pomiarów" - powiedział w poniedziałek w Kielcach prezes GUM, prof. Jacek Semaniak.

Działalność badawcza kampusu ma się rozpocząć na początku 2024 roku. "Dla nas to niezwykle ważne, żeby tworzyć nowe środowisko wokół polskiej metrologii i ścigać się z innymi podmiotami ze świata, które działają w warunkach zglobalizowanej gospodarki. Ten wyścig jest niezwykle istotny z punktu widzenia kształtowania dobrostanu gospodarczego w naszym kraju oraz przewag konkurencyjnych" – dodał Semaniak.

Prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, która jest konsorcjantem przy budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM, zaznaczył, że klaster metrologiczny będzie wspierał działalność naukową i badawczą Politechniki Świętokrzyskiej.

"Nasza uczelnia, współpracując z innymi podmiotami, będzie miała szansę zwiększyć konkurencyjność. To, wraz z realizacją projektu Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM, będzie sprzyjało temu, żeby Politechnika odgrywała znaczącą rolę w klastrze. Mamy dobre wyposażenie oraz katedrę metrologii" – powiedział rektor PŚK.

Budowa kampusu w Kielcach ma zostać zakończona w drugim kwartale 2023 roku. Potem nastąpi montaż aparatury badawczej, a pełne uruchomienie kampusu - w styczniu 2024 roku. Wtedy już laboratorium wraz z kadrą powinno w pełni funkcjonować. Koszt pierwszego etapu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach wyniesie około 220 mln zł.

Kampus instytucji znajdzie się na północnym zboczu góry Hałasa. Za tą lokalizacją przemawiało oddalenie od źródeł potencjalnych niekorzystnych oddziaływań (w zakresie drgań, hałasu, zanieczyszczeń i promieniowania elektromagnetycznego) oraz dobra dostępność infrastruktury komunikacyjnej.

Strategicznym celem zaplanowanej infrastruktury badawczej Kampusu jest wykorzystanie metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym oraz utworzenie centrum polskiej metrologii – miejsca, w którym spotykać się będą środowiska badawcze, naukowe oraz związane z przemysłem.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij