Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany na nowego przewodniczącego XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB).

W dniu 6 czerwca 2022 r. w Warszawie obradowało forum sprawozdawczo-wyborcze delegatów 91 instytutów naukowych. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany na nowego przewodniczącego XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB). I posiedzenie Rady, podczas którego m.in. ukonstytuowała się Rada i zostało powołane jej Prezydium odbyło się zaś w dniu 27 czerwca 2022 r.

W skład prezydium – poza nowym Przewodniczym – weszli Wiceprzewodniczący:

  • prof. Ryszard Hołownicki, Instytut Ogrodnictwa - PIB,
  • prof. Marian Szczerek, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji,
  • prof. Marcin Ślęzak, Instytut Transportu Samochodowego,

a także sekretarz Rady - prof. Magdalena Chechlińska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB.

Rada reprezentuje 91 Instytutów Badawczych w Polsce, które prowadzą badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Część instytutów wypełnia ważne zadania i obowiązki służb publicznych, a liczne rozwiązania tworzone w laboratoriach badawczych służą polskiej nauce, bezpieczeństwu i obronności kraju.

- Nasze instytuty to nie prehistoria, ale przyszłość – mówił podczas posiedzenia nowy Przewodniczący prof. Henryk Skarżyński. - Chociaż każdy to może rozumieć inaczej, nie powinniśmy, zwłaszcza w obecnym niełatwym czasie zawieść oczekiwań naszych współpracowników. Stanowią Oni wraz zapleczem infrastrukturalnym ogromny kapitał, który musi być właściwie zaprezentowany na arenie krajowej i międzynarodowej. Najnowsza historia – ostatnie trzydziestolecie instytutów badawczych pokazuje nam, że mieliśmy i mamy znakomitych liderów, którzy świetnie funkcjonują w obrębie swoich jednostek i poza nimi. Potrzebujemy integracji działalności naszych zespołów, które są największą siłą. Tylko wtedy będziemy mogli być partnerem podczas owocnej współpracy z organami rządowymi oraz podczas badań, wdrożeń i w określonych obszarach edukacji uniwersytetów, szkół wyższych i towarzystw nawowych – dodał prof. H. Skarżyński.

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje interesy środowiska badawczego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Rada ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie i postulaty, mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również̇ dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

Źródło: mat. pras. Rady Głównej Instytutów Badawczych

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij