Konferencja odbyła się w Łodzi w terminie 19-23 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

Po długiej pandemicznej przerwie wracamy do tzw. „normalności”. Pojęcie to w dzisiejszych czasach zostało mocno przewartościowane, ale i tak za nim tęsknimy. Tak czy inaczej, wszelkich Zoomów i Teamsów mamy już przesyt i spotykamy się coraz częściej twarzą w twarz, doceniając bardzo tę formę kontaktów. Tak też było w coraz piękniejszej Łodzi, gdzie w dniach 19-23 czerwca odbyła się XI Polska Konferencja Chemii Analitycznej o uroczym skrócie PoKoChA. Została ona zorganizowana wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej w przepięknym i nowoczesnym gmachu Alchemium. Konferencję swoim patronatem honorowym objęli Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent miasta Łodzi, Rektorzy Uniwersytetu i Politechniki Łódzkiej, PTChem i KChA PAN. Wśród patronów medialnych tego wydarzenia znalazło się także „Laboratorium- Przegląd Ogólnopolski”. Obrady odbyły się w 11 sekcjach tematycznych: analityka sądowa i toksykologiczna; analityka środowiska i przemysłowa; analityka żywności, surowców i produktów żywnościowych; analityka farmaceutyczna, biomedyczna i produktów naturalnych; analityka spektralna; podstawowe problemy technik analitycznych; chemometria i metrologia chemiczna; chromatografia i techniki pokrewne; elektroanaliza; nauczanie chemii analitycznej oraz sesja młodych.

Przed oficjalnym otwarciem konferencji miało miejsce posiedzenie KChA PAN, a posiedzenia poszczególnych zespołów odbyły się w kolejnych dwóch dniach. Ważnym elementem konferencji był niedzielny Panel dyskusyjny zatytułowany „Quo vadis nauka quo vadis analityka” z udziałem profesorów: Piotra Stepnowskiego, Zbigniewa Brzózki, Pawła Kuleszy, Izabeli Nowak oraz Dariusza Zuby. W ciągu 4 intensywnych dni konferencji przedstawiono 5 wykładów plenarnych oraz w poszczególnych sekcjach 44 wykłady, 102 komunikaty i 182 postery, co daje imponującą liczbę 328 wystąpień!

Szczegółowy program konferencji znajduje się  na stronie: https://www.pokocha.p.lodz.pl/program/program-szczegolowy.

 

W tym miejscu wspomnę o wybitnych naukowcach światowego formatu, którzy wygłosili wykłady plenarne. Byli to: prof. Bogusław Buszewski z UMK w Toruniu, Przewodniczący KChA PAN (Quo Vadis chemio analityczna? Fascynujący świat chemii); prof. Levent Pelit z Ege University, Faculty of Science, Department of Chemistry w Turcji (Exhalted breath analysis as a disease diagnosis tool), prof. Valentin Mirceski z Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University “Ss. Cyril and Methodius” w Macedonii (Advances in electroanalytical techniques), prof. Polonca Trebse z University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences w Słowieni (Sunscreen's disinfection by products-emerging contaminants in swimming waters)orazguru” chromatogrfaii jonowej – prof. Joachim Weiss(Advanced ion chromatography solutions).

 

Trudno odnieść się do wszystkich wystąpień, ale na zapisanie w tym sprawozdaniu zasługują na pewno nagrodzone prace i wystąpienia laureatów konkursów KChA PAN. Byli to następujący autorzy i ich prace: Marta Bystrzanowska – Techniki wielokryterialnego podejmowania decyzji jako narzędzia wspierające etap przygotowania próbek do analizy; Anna Król-Górniak - Nanokompozyty metal-białko – synteza, charakterystyka oraz zastosowanie; Monika Śmiełowska – Nowe rozwiązania w analityce polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w próbkach o złożonym składzie matrycy; Renata Wietecha-Posłuszny - Metody przygotowania materiału biologicznego wykorzystywane w badaniach toksykologiczno-sądowych i klinicznych; Łukasz Półtorak – Elektroanaliza na miękko; Justyna Wojcieszek - Badania nanocząstek metali/tlenków metali i ich przemian w roślinach z użyciem technik spektrometrii mas oraz Maria Madej – Nowe materiały funkcjonalne w czujnikach elektrochemicznych przeznaczonych do analiz biochemicznych.

Obradom towarzyszyły wystawy licznych firm zajmujących się produkcją i dystrybucją aparatury badawczej i akcesoriów oraz odczynników chemicznych. Poza bogatym programem naukowych, Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym fantastyczny koncert muzyki filmowej w Filharmonii Łódzkiej.

Na zakończenie konferencji laureaci nagród za najlepsze wystąpienia otrzymali nagrody. Cała konferencji przebiegła w miłej atmosferze i pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz na nawiązanie współpracy i nowych kontaktów, a przede wszystkim osobiste spotkania chemików analityków po 4 letniej przerwie. Ocena merytoryczna jak i organizacyjna konferencji zasługuje na szczególne uznanie. Poprzeczka dla organizatorów kolejnej PoKoChA (Gdańsk 2025) jest zawieszona bardzo wysoko. Ale zanim wybierzemy się nad Bałtyk, już za rok w dniach 25-28 czerwca 2023 roku w zapraszamy do Katowic na XIII Polską Konferencję Chromatograficzną.

Rajmund Michalski

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij