Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. 28-29 czerwca 2022 r., Lublin.

Wydawać by się mogło, że COVID-19 zmienił wszystko, ale jednak nie do końca. W dniach 28 i 29 czerwca 2022 roku, wprawdzie w trybie on-line, ale jak co roku odbyło się kolejne Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. Zostało ono organizowane przez Instytut Nauk Chemicznych UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach należącym do Sieci Łukasiewicz. W ramach dwudniowych obrad wygłoszone 7 wykładów i 15 komunikatów, a także miała miejsce sesja posterowa. Pełny program sympozjum znajduje się na stronie: http://www.npms.umcs.lublin.pl/files/programNPMS2022.pdf.

W tym miejscu pozwolę sobie wymienić tylko 3 prezentacje świadczące o szerokiej i ważnej tematyce prezentowanej podczas tej konferencji. Były to: „Nowe odczynniki w chemicznych procesach usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych” (J. Karpińska, U. Kotowska, W. Polińska, D. Kiejza), „Rozwój badań nad kompozytami cementowymi domieszkowanymi nano- i mikromateriałami funkcjonalnymi” (Ł. Klapiszewski, A. Ślosarczyk) oraz „Synteza węgli aktywnych z odpadów roślinnych” (M. Błachnio, A. Deryło-Marczewska, B. Charmas, A. Węglicka).
Sympozjum to co roku gromadzi liczne grono innych osób, w tym doktorantów i stanowi najważniejsze forum spotkań dla osób zajmujących się metodami spektroskopowymi. Metody te są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach naszego życia, spośród których należy wymienić min. nauki chemiczne, chemię supramolekularną, nanomateriały i światłowody, ochronę środowiska, medycynę, farmację i biochemię czy szeroko rozumiany przemysł chemiczny i analitykę sądową.

Z tego miejsca dziękuję organizatorom, z prof. Z. Hubickim i prof. D. Kołodyńską na czele za wytrwałość w tych trudnych czasach i zorganizowanie tego wydarzenia, którego trwałym efektem  jak zawsze jest monografia z pracami uczestników. Mam nadzieję, że za rok zobaczymy się nie tylko na ekranach naszych monitorów, ale także osobiście.

Rajmund Michalski

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

Redaktor Naczelny „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij