W dniach 12-14 października 2022 r. w hotelu Krynica w Krynicy-Zdrój odbyła się Konferencja dedykowana Kierownikom Laboratoriów, której organizatorem jest CE2 Centrum Edukacji.

To już VIII edycja Konferencji, która w tak szeroki sposób omawia potrzeby Kierowników Laboratoriów.

W tym roku omówiliśmy rolę Kierownika Laboratorium jako Szefa Laboratorium Akredytowanego. Jak wiemy, rola ta nie jest łatwa ani prosta i wymaga od Kierowników wiedzy w szerokim zakresie takim jak: znajomość zasad akredytacji, zarówno w obszarze systemowym jak i technicznym, praca zgodna z normą PN-EN 17025, zapewnienie bezpiecznej pracy w laboratorium zgodnie z wymaganiami, wiedza z obszaru prawa pracy oraz tak ważne- sprawne zarządzanie Zespołem.

Konferencję rozpoczął blok pt.  „Kierownik jako Szef laboratorium zarządzanego zgodnie z normą PN-EN 17025."

Dr Iwona Madejska omówiła „Kompendium wiedzy Systemowej Kierownika” czyli co Kierownik wiedzieć powinien w zakresie realizacji wymagań normy PN-EN 17025-2018-02. Wykład jak co roku spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników i najwyższą oceną.

Kontynuacją było wystąpienie Eweliny Siwek, która skoncentrowała się na zagadnieniach monitorowania pracy i kompetencji personelu w procesie zapewnienia wiarygodności wyników badań. Zagadnienia metrologiczne omówił Pan Andrzej Hantz: „Wyposażenie i jego nadzór w laboratorium w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dobrych praktyk.”

Nie zabrakło również tematu związanego  z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska dla laboratoriów, który omówiła Magdalena Dziewa,  a prof. Rajmund Michalski przedstawił wyzwania  i problemy związane z oznaczaniem nowych analitów w próbkach środowiskowych.

Aleksander Zuchowski wystąpił z tematem: „Skuteczna strategia aplikowania o dotacje.”

Bardzo istotnym zagadnieniem w laboratorium  w aspekcie odpowiedzialności kierownika jest również bezpieczeństwo chemiczne. Grażyna Mielczarek zaprezentowała najnowsze wymagania w tym zakresie, również związane ze zmianami od 2023 w kartach charakterystyk i oceną ryzyka.

Blok Kierownik jako Szef zarządzający Zespołem i dbający o siebie, w sposób warsztatowy poprowadziła Lilianna Marciniak.

Oczekiwany przez wszystkich Kierowników wykład poprowadził adw. Paweł Jędzura przedstawiając najnowsze zmiany w Prawie Pracy, które wejdą w życie od 2023 r.

Od I edycji konferencji naszym celem jest podawanie Kierownikom niezbędnej i najnowszej wiedzy, śledzenie zmian oraz omawianie takich zagadnień, które spełnią wymagania ich wielodyscyplinarnych obowiązków. Zależy nam na stworzeniu możliwości wymiany doświadczeń w gronie eksperckim, dawanie wsparcia i wzmacniania kompetencji Kierowników Laboratoriów.

Wszystkim uczestnikom VIII Konferencji serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

Zespół CE2 Centrum Edukacji

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij