„Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej”

Lokalizacja:
Łódź_
Data rozpoczęcia:
19.04.2023
Data zakończenia:
21.04.2023
Strona www:
www.bioindykato...

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Krajowej Konferencji EkoBioTox „Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej”, która odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2023 w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, ul Kopcińskiego 16/18.

Konferencja EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej, która odbywała się w latach 2011-2021, w różnych miastach. Nowa nazwa konferencji wiąże się z rozszerzeniem tematyki m.in. o zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmiany klimatu.

Wiodącymi tematami konferencji są:

 • Zastosowanie biotestów oraz metod biologicznych do monitoringu i oceny ryzyka środowiskowego pod kątem ekologicznym i zagrożenia dla człowieka;
 • Wykorzystanie mikroorganizmów oraz narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej i hormonalnej, markery genetyczne dla systemów wczesnego ostrzegania;
 • Zastosowania systemów bioindykacyjnych w praktycznej analizie i ocenie toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej oraz w powietrzu – wyzwania w dobie antropopresji i zmiany klimatu;
 • Biodegradacja i detoksykacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego 
  i naturalnego;
 • Bioremediacja skażonych środowisk wodnych i glebowych;
 • Administracyjne i prawne aspekty wykorzystywania metod bioindykacyjnych i biotestów;
 • Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem.

Po więcej wiadomości na temat EkoBioTox zapraszamy Państwa na stronę internetową konferencji www.bioindykator.pl, oraz poprzez bezpośredni kontakt z organizatorami przez e-mail ekobiotox@biol.uni.lodz.pl

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny                                                                    

I Krajowej Konferencji EkoBioTox

 • Uniwersytet Łódzki, Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej oraz Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
  i Biotechnologii
 • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN p/a UNESCO, Łódź
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • oraz firma Tigret Sp. z o.o.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij