Politechnika Krakowska wzbogaciła się o laboratorium badawcze na najwyższym światowym poziomie. Warte blisko 7 mln zł Wydziałowe Laboratorium Badawcze powstało na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK (WIiTCh).

Laboratorium zostało wyposażone w najwyższej klasy sprzęt do prowadzenia badań fizyko-chemicznych w wielu obszarach nauki i przemysłu. Mogą z niego skorzystać nie tylko badacze i studenci WIiTCh, ale też innych wydziałów uczelni oraz zewnętrznych jednostek naukowych. Nowe centrum badawcze ma też bogatą ofertę dla partnerów przemysłowych.

 Mamy nadzieję, że inwestycja w tak nowoczesny sprzęt badawczy przyczyni się do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju badań naukowych na naszym wydziale i uczelni. Chcemy też z wykorzystaniem nowej infrastruktury rozwijać współpracę z przemysłem – mówi dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Impulsem do wielomilionowej inwestycji Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK w nowy sprzęt badawczy był dynamiczny rozwój zespołów badawczych wydziału. Zaowocował on m.in. wysoką oceną jakości działalności naukowej w ostatniej ewaluacji (kategoria A dla dyscypliny inżynieria chemiczna) oraz licznymi sukcesami naukowców WIiTCh w konkursach grantowych i na wystawach wynalazków.

Oferta nowego laboratorium obejmuje badania metodą wysokorozdzielczej skaningowej mikroskopii elektronowej, jakościową i ilościową analizę składu chemicznego w mikroobszarach metodą SEMEDS oraz jakościową i ilościową analizę składu fazowego metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej, pomiary metodą SAXS, XRR, a także wysokotemperaturowe pomiary metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej.

Laboratorium zostało wyposażone w najbardziej zaawansowane obecnie narzędzia badawcze m.in. wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy Apreo 2 S LoVac (Thermo Fisher Scientific), proszkowy dyfraktometr rentgenowski SmartLab SE (Rigaku), spektrometr Agilent 4210 MP AES, czy mikroskop sił atomowych COREAFM. – Nowy mikroskop skaningowy pozwala na powiększenie badanych próbek nawet o milion razy, ma rozdzielczość do pół nanometra, a w niskiej próżni ok. 1 nanometra. Badania wykonywane z jego pomocą mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach nauki i przemysłu – podkreśla dr inż. Artur Jaroń, opiekun Wydziałowego Laboratorium Badawczego WIiTCH.

Z kolei nowoczesny dyfraktometr pozwala poznać z najwyższą dokładnością skład poddawanej analizie substancji i jej budowę krystaliczną. Aparat jest wyposażony dodatkowo w przystawki, rozszerzające jego możliwe badawcze. – Jedną z nich jest komora wysokotemperaturowa HTK 1200N, która umożliwia wykonanie pomiarów w temperaturze do 1200 st. Celsjusza. Mamy też przystawki do pomiaru w kapilarach czy przystawkę niskokątową, która pozwala badać warstwy naniesione na powierzchnię próbki. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie wydzielić bardzo cieniutką warstwę z powierzchni badanego materiału i sprawdzić jak jest zbudowana – wyjaśnia mgr inż. Adam Kuc, członek zespołu badawczego nowego laboratorium.

Zakres badań, które będzie można podejmować w nowym laboratorium, jest bardzo szeroki – obejmuje tematy z obszarów technologii i inżynierii chemicznej, katalizy, chemii, w tym chemii farmaceutycznej, a także biotechnologii przemysłowej, nanotechnologii i nanomateriałów, inżynierii materiałowej, fizyki, bioinżynierii, inżynierii środowiska. – W nowym laboratorium będzie można podejmować – na niezwykle zaawansowanym poziomie badawczym – najbardziej aktualne wyzwania naukowe – podkreśla prof. Zbigniew Wzorek, prodziekan WIiTCh ds. nauki. – Od projektów związanych z technologiami energooszczędnymi – badaniami alternatywnych źródeł energii czy zagospodarowani odpadów w celach energetycznych, przez badania z zakresu bioremediacji środowiska naturalnego, procesów wytwarzania szerokiej gamy nanomateriałów oraz ich kompozytów, opracowywania nowych substancji aktywnych, służących do produkcji leków, opracowywania receptur ekologicznych kosmetyków, odkrywania nowych metod celowanego transportu leków – po modelowanie procesów i reaktorów chemicznych oraz mikrobiologicznych – wymienia prodziekan WIiTCh. Z laboratorium będą mogli korzystać także studenci i doktoranci, prowadzący badania w ramach swoich prac dyplomowych i doktorskich.

Co ciekawe, w nowym laboratorium przyjazne środowisku będą nie tylko tematy badań. Nowy sprzęt badawczy także jest znacznie bardziej ekologiczny niż starsze urządzenia tego typu (np. wykorzystywana do chłodzenia urządzeń woda pozostaje w obiegu zamkniętym, start urządzenia następuje za pomocą plazmy mikrofalowej, a nie gazów palnych).

Wydziałowe Laboratorium Badawcze mieści się w przyziemiu budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na głównym kampusie PK. Koszt inwestycji – blisko 7 mln zł – obejmuje wartość aparatury badawczej, koszt remontu przestrzeni laboratorium i przystosowania jej do wymagań nowej infrastruktury. Zespół Laboratorium tworzą: dr inż. Artur Jaroń, mgr inż. Adam Kuc, mgr inż. Marcelina Nowakowska, mgr inż. Adam Węgrzyniak.

Szczegółowy opis oferty badań i infrastruktury badawczej nowego laboratorium na jego stronie internetowej.

Źródło: pk.edu.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij