Misją centrum jest kreowanie relacji biznesowych, wzmacnianie wynalazczości akademickiej, zorientowanie na innowacyjność i aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze, transfer wiedzy i technologii.

"Zadaniem nowej jednostki będzie wsparcie działań Uniwersytetu w zakresie lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego, współpracy z gospodarką, rozwoju umiejętności i przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania własnością intelektualną oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w celu komercjalizacji bezpośredniej wyników działalności naukowej i ich transferu do gospodarki" – informuje w przesłanym komunikacie kierownik Biura Promocji i Komunikacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Bartosz Tobieński.

W poniedziałek rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. Inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wręczył dr inż. Magdalenie Kukowskiej-Kaszuba nominację na stanowisko dyrektora Centrum.

"Misją Centrum Transferu Technologii UMG jest kreowanie relacji biznesowych, wzmacnianie wynalazczości akademickiej oraz transfer wiedzy i technologii zorientowany na innowacyjność i aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. Centrum dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym naukowcom najdogodniejszą przestrzeń do rozwoju uniwersyteckich innowacji" – podkreśla cytowana w komunikacie dr inż. Kukowska-Kaszuba.

W komunikacie przekazano, że pierwszym wydarzeniem organizowanym przez Centrum Transferu Technologii będzie "Gdynia I-Days: Academic Gdynia Innovation Days", które odbędzie się od 13 do 14 kwietnia 2023 r.

"Dwudniowa konferencja odbędzie się w ramach cyklicznych wydarzeń poświęconych wspieraniu innowacyjności akademickiej oraz budowy pomostu na linii nauka-przemysł. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania UMG, które powstały w ramach +Mikro-grantów+ w projekcie Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowanym przez Uniwersytet Morski w Gdyni w konsorcjum z Politechniką Śląską – liderem projektu. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta Gdynia, funduszy inwestycyjnych, firm z różnorodnych branż, instytucji wspierających lokalny ekosystem, jak również rzecznicy patentowi" – wyjaśnia w komunikacie Bartosz Tobieński.

Źródło: Nauka w Polsce

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij