Spotkanie odbyło się w Cedzynie w dniach 20-21 kwietnia 2023 r.

Podczas konferencji poruszyliśmy aktualne tematy i wspólnie podjeliśmy się próby wskazania kierunków rozwoju laboratoriów, a także wyzwań jemu towarzyszących. Spotkanie było okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych praktyków i pogłębienia swojej wiedzy. Czas na dyskusję pozwolił na wymianę doświadczeń.

Poruszyliśmy takie tematy, jak:

  • Przygotowanie laboratorium do akredytacji
  • Kompetencje, obowiązki i zadania kierownictwa laboratorium zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  • Efektywne prowadzenie monitorowania kompetencji personelu w aspekcie zapewnienia wiarygodności wyników badań
  • Nadzór nad integralnością danych w laboratorium badawczym i wzorcującym jako jeden z aspektów oceny ryzyka
  • Działania korygujące, prace niezgodne z wymaganiami, działania odnoszące się do ryzyk i szans, odstępstwa – kiedy uruchamiać właściwe narzędzia w laboratorium?
  • Wykorzystanie „dobrej praktyki wytwarzania” w przemyśle farmaceutycznym przy kwalifikacji wyposażenia pomiarowego w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie doskonalenia pracy  laboratorium
  • Działania w kierunku doskonalenia systemów zarządzania – jak „odchudzać” dokumentacje, jak skutecznie wykorzystać narzędzia informatyczne do zarządzania dokumentacją i zapisami w laboratorium
  • Planowanie udziału w badaniach biegłości jako element monitorowania ważności wyników
  • Wykorzystanie materiałów odniesienia w pracy laboratorium badawczego
  • Ustanawianie i potwierdzanie zakresu badań w metodach ilościowych – optymalizacja procesu walidacji/weryfikacji.

 

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij