W dniach 29-30 czerwca 2022 roku odbyło się XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (XVI KSD), organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W dniach 29-30 czerwca 2022 roku odbyło się XVI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (XVI KSD), organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzeja Sokalę, Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. Iwonę Łakomską, Uniwersyteckie Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Oddział Toruń, Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Toruński i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK. XVI KSD zostało objęte patronatem medialnym przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, Wydawnictwo Termedia, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Wydawnictwo PWN oraz eDoktorant.

Podczas uroczystego otwarcia Seminarium przybyłych gości przywitał i otworzył obrady Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI KSD prof. dr hab. Edward Szłyk. Następnie uczestników przywitała Pani Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Iwona Łakomska. Organizatorzy w celu upamiętnienia 550-tej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zaprosili prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego pt. ,,Mikołaj Kopernik w 550. rocznicę urodzin”.

W XVI KSD udział wzięło 140 doktorantów i młodych doktorów z uczelni oraz ośrodków naukowych z całej Polski, którzy reprezentowali nauki chemiczne, biologiczne, medyczne, fizyczne oraz techniczne. Podczas dwudniowego seminarium Uczestnicy przedstawili wystąpienia naukowe i zaprezentowali postery

Przybyli na KSD goście z: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jednostki Polskiej Akademii Nauk, reprezentowali doktoranci z: Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Ponadto wyniki badań technologicznych przedstawili uczestnicy z instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Ryvu Therapeutics S.A.

W ramach Konferencji odbyły się wykłady plenarne. W sekcji nauk chemicznych wykład pt. ,,Kompleksy i nanomateriały luminescencyjne ziem rzadkich: projektowanie i zaawansowane kierunki zastosowań” wygłosił prof. dr hab. Stefan Lis z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W sekcji nauk biologicznych, medycznych i przyrodniczych wykład pt. ,,Biologiczne spojrzenie na substancje antymikrobowe w materiałach polimerowych typu ,,Bio”” zaprezentowała dr Agnieszka Richert z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu. W sekcji nauk fizycznych i technicznych wykład pt. ,,Understanding the molecular mechanism of biological systems using computationa approaches” przedstawiła dr hab. Karolina Mikulska-Rumińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu.

W ramach konferencji, Uczestnicy i zaproszeni gości wzięli udział w spotkaniu integracyjnym przy grillu.

Na zakończenie konferencji wręczono nagrody i wyróżnienia za najlepsze prezentacje ustne oraz postery. W sekcji nauk chemicznych w konkursie na najlepszy komunikat naukowy zaprezentowany w trakcie XVI Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego I miejsce zajął Jakub Wagner (Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk), II - Karolina Brończyk (Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), zaś III - Patrycja Grabowska (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Nagrody specjalne ufundowana przez firmę Chemat w wysokości 500 zł na zakupy w sklepie internetowym https://chemat.com.pl/ za najlepszy komunikat ustny w sekcji nauk chemicznych otrzymały Julia Moszczyńska (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i Alicja Zielińska (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ,,Academia Scientiarum Thoruniensis”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). W konkursie na najlepszy poster naukowy w sekcji nauk chemicznych , I miejsce zajęła Weronika Polińska (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytetu w Białymstoku), II miejsce Mikołaj Marszałek (Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański), zaś III miejsce Natalia Kaczmarczyk (Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska). Nagrodę specjalną ufundowaną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Toruń za najlepszy poster w sekcji nauk chemicznych zaprezentowany otrzymała Wioletta Seremak (Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska). W sekcji nauk biologicznych, medycznych i przyrodniczych w konkursie na najlepszy komunikat naukowy nagrody uzyskali: Natalia Konopińska (Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, I miejsce), Łukasz Bijoch (Laboratorium Plastyczności Neuronalnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, II miejsce) i Martyna Lasek (Zakład Genetyki i Interakcji Środowiskowych, Instytut Dendrologii PAN, III miejsce). W konkursie na najlepszy poster naukowy nagodzeni zostali: Aleksandra Dzięgielewska (Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, I miejsce), Michał Puchalski (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytet Gdański, II miejsce), Anna Marchelak (Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, III miejsce) a także Konkonika Roy (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wyróżnienie). W sekcji nauk fizycznych i technicznych w konkursie na najlepszy prezentację naukową nagrodzono Marcina Stachowiaka (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, I miejsce) oraz Radosława Wolnego (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, II miejsce). Zuzanna Korczak (Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) oraz Agnieszka Marjanowska-Glanowska (Instytut Fizyki, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych AST) uzyskały I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie na najlepszy poster naukowy w sekcji nauk fizycznych i technicznych. Nagrody ufundowali: Uniwersyteckie Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej", Uniwersyteckie Centrum Doskonałości ,,Astrofizyka i astrochemia”, Wydawnictwo Termedia, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Wydawnictwo PWN, Chemat, Shim- pol, Merck, , Linegal Chemicals Sp. z o.o. oraz Fabryka Cukiernicza „Kopernik”.

Zamykając XVI KSD, Prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju prof. dr hab. Renata Gadzała- Kopciuch podziękowała wszystkim członkom Komitetu Naukowego za pracę przy ocenie wystąpień naukowych oraz Komitetu Organizacyjnego a w szczególności Paniom: mgr Natalii Stachowiak, mgr Karolinie Jeżak, dr Sylwii Kowalskiej, mgr Weronice Prus-Walendziak oraz mgr Aleksandrze Ścigała za wysiłek włożony w przygotowanie i przebieg KSD. Żegnając Uczestników Pani Prodziekan zaprosiła wszystkich na kolejne XVII KSD w roku 2024.

Więcej zdjęć: https://kopernik550.umk.pl/pl/gallery/14

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij