W urokliwym Sypniewie nad jeziorem Margonińskim, tradycyjnie – jak co roku – odbyło się w dniach 07-08.09.2023 r. Sympozjum Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium.

Jesień w tym roku była wyjątkowo ciepła i słoneczna. I w takiej atmosferze, w urokliwym Sypniewie nad jeziorem Margonińskim, tradycyjnie – jak co roku – odbyło się w dniach 07-08.09.2023 Sympozjum Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium, organizowane przez firmę ESTILAQ Ewelina Siwek oraz Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP Sp. z o. o. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezes Głównego Urzędu Miar, o opiekę medialną zadbało "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski". Samo spotkanie odbywało się w formie hybrydowej – w formie stacjonarnej uczestniczyło prawie 40 osób, a z dostępów zdalnych skorzystało 20 uczestników.

Intensywne dwa dni rozpoczęły się – po uroczystym przemówieniu Organizatorów – od rozważań nad kwestią organizowania małych porównań międzylaboratoryjnych dla obszarów, w których brak jest dostępnych badań PT. Tematykę w przystępny sposób przedstawiła dr Iwona Madejska (Mad-Lab Iwona Madejska), a następnie – pozostając w obszarze biegłości laboratoriów, przeszliśmy do tematu kryteriów wyboru oraz weryfikacji organizatora PT z zakresu pobierania próbek środowiskowych, które omówił Norbert Mazur (Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z .o. o.) i tematyki wartości opałowej biopaliw stałych (dr inż. Aneta Szymajda - kierownik akredytowanego laboratorium badawczego, działającego w tym obszarze badań i analiz). Po krótkiej przerwie kawowej omawialiśmy, jakie zmiany i obowiązki wynikają z opublikowanej w roku 2020 Nowej Dyrektywy Wodnej, czyli Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Maja Kunik, PWiK Gorzów Wielkopolski), jak wykorzystać i analizować dane z bieżącego monitorowania ważności wyników w odniesieniu do problematyki walidacji (Monika Partyka, i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz w jaki sposób poradzić sobie w przypadkach trudnych obszarów zapewnienia spójności pomiarowej (Andrzej Hantz, Główny Urząd Miar).

Popołudniowe spotkanie to warsztaty praktyczne, dotykające tematyki ustalania i weryfikowania kryteriów akceptacji, analizy ryzyka do programu badań biegłości z uwzględnienie wytycznych dokumentu EA-4/18 oraz konkretnych przykładów związanych z analizami świadectw wzorcowania wraz z porównaniem metod weryfikacji czasookresów wzorcowania. Warsztaty prowadzone były w formie wymiany pomysłów w ramach burzy mózgów, delikatnie moderowanych przez prowadzących – Monikę Partyka, Iwonę Madejską oraz Andrzeja Hantza, wspomaganych przez Ewelinę Siwek.

Intensywny i pełen wyzwań dzień zakończyliśmy uroczystą kolacją, a tradycją się stała rywalizacja drużyn w ramach muzycznej zabawy, polegającej na odgadywaniu (po kilku nutach) tytułów utworów oraz wykonawców.

Dzień drugi to tematyka związana z przeglądem najczęstszych błędów popełnianych przez Laboratoria w odniesieniu do wymagań normy i dokumentów PCA, przedstawiana na konkretnych przykładach przez Ewelinę Siwek (ESTILAQ), która również moderowała dyskusję związaną z tą tematyką. Finałem spotkania był panel dyskusyjny, moderowany głównie przez Grażynę Saletowicz (ALS Poland Sp. z o.o.), związany z zagadnieniami dotyczącymi celów i polityki odnośnie bezstronności, kompetencji i spójnego działania oraz aspektów przypominających, do czego to zobowiązuje laboratoria, tematyki wpływu różnych powiązań pomiędzy działami firmy na prace prowadzone w laboratorium, a także jakie mogą być konsekwencje błędnego pobierania próbek w aspekcie ważności wyników.

W trakcie całego Sympozjum uczestnicy mieli możliwość bezpośrednich rozmów nie tylko z referującymi czy prezentującymi poszczególne zagadnienia, ale również z przedstawicielami Partnerów – między innymi Altium International Sp. z o. o., Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON GROUP, Głównego Urzędu Miar i – oczywiście – ESTILAQ.

Doskonale dobrana tematyka, niezwykle istotna dla każdego, kto pracuje w laboratorium oraz kompetentni prowadzący, omawiający poszczególne tematy w połączeniu z obszernymi sesjami pytań i odpowiedzi po każdym wystąpieniu, umożliwiły wzajemną wymianę poglądów i doświadczeń. Referaty, dyskusje i konfrontowanie własnych doświadczeń z doświadczeniami innych uczestników pozwoliły na pełne wykorzystanie całego czasu sympozjum. Z kolei profesjonalna organizacja, ważność tematyki i kompetencje osób, prezentujących poszczególne zagadnienia spowodowały, że większość uczestników w swoim kalendarzu planów na przyszły rok – uwzględniła już kolejne Sympozjum w Sypniewie.

Monika Partyka, Ewelina Siwek

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij