Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności zajęły wspólne stanowisko w sprawie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2024 r.

Dwie największe krajowe korporacje uczonych zwracają uwagę na brak konkretnych propozycji odnoszących się do zwiększenia budżetu NCN, w którego systematycznym obniżaniu dostrzegają jedno z głównych zagrożeń dla rozwoju nauki w Polsce. Sygnatariusze załączonego dokumentu zwracają uwagę na fakt, że aktualny poziom sukcesu w konkursach NCN spadł poniżej 10%, co sprawia, że wiele wartościowych projektów badawczych nie jest realizowanych, a włożony w ich przygotowanie wysiłek intelektualny ulega zmarnotrawieniu.

Całość stanowiska

Stanowisko
Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
w sprawie zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2024 r.


Członkowie PAN oraz członkowie PAU z satysfakcją przyjmują zapowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka o zwiększeniu wydatków na badania naukowe i szkolnictwo wyższe w budżecie państwa na rok 2024. Cieszą nas zapowiedzi 30% podwyżek wynagrodzeń dla pracowników naukowych i 20% zwiększenia uposażeń pracowników nienaukowych. Z zadowoleniem odnotowujemy zapowiedź zwiększenia finansowania instytutów PAN o 180 mln zł.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w zapowiedziach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zabrakło konkretnych propozycji zwiększenia budżetu NCN, którego systematyczne obniżanie jest jednym z głównych zagrożeń dla rozwoju nauki w Polsce. Aktualny poziom sukcesu w konkursach NCN spadł poniżej 10%. Sprawia to, że wiele wartościowych projektów badawczych nie jest realizowana, a włożony w ich przygotowanie wysiłek intelektualny ulega zmarnotrawieniu.

Członkowie PAN oraz członkowie PAU apelują o zwiększenie budżetu NCN do poziomu umożliwiającego finansowanie 25% rozpatrywanych projektów badawczych.

Źródło: pan.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij